Formulieren verwijzers

Geachte collega,

Om de snelheid en kwaliteit voor de behandeling van leverpatiënten te waarborgen kunt u patiënten die in aanmerking komen voor een leveroperatie digitaal bij ons aanmelden. Uw aanmelding wordt in het eerstvolgende MDO besproken. Hierna wordt de patiënt op zo kort mogelijke termijn op onze polikliniek ontvangen voor het bespreken van conclusie en behandeladviezen.

Het versturen van een verwijsbrief komt hiermee te vervallen. De medische beelden kunnen momenteel helaas nog niet digitaal worden verstuurd en moeten nog op de oude manier middels een CD-rom met hardcopy-verslagen van alle onderzoeken per post worden opgestuurd. We hopen binnen korte tijd te starten met digitale beeldenuitwisseling.

   

Verwijsformulier nieuwe patiënt

Verwijsformulier patiënt reeds besproken in MDO

  

Hier vindt u tevens informatie over onze samenwerking met andere ziekenhuizen , procedure in het MMC na verwijzing, het MDO en de gevraagde work-up voor te verwijzen patiënten.

 

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat chirurgie, telefoonnummer (040) 888 62 30.

  

Hartelijk dank voor uw medewerking,

W.K.G Leclercq, dr. R.M.H. Roumen en dr. G.D. Slooter, chirurgen Máxima Medisch Centrum.