Procedure na verwijzing

Zodra beelden met de verslagen binnen zijn wordt patiënt op eerst volgende MDO besproken. Het MDO vindt om de 2 weken op de woensdag van de even weeknummers plaats.

Work-up verwijzing

Wanneer een patiënt naar ons ziekenhuis wordt doorverwezen zouden we graag aanvullende informatie ontvangen.

Formulieren verwijzers

Om de snelheid en kwaliteit voor de behandeling van leverpatiënten te waarborgen kunt u voortaan patiënten die in aanmerking komen voor een leveroperatie digitaal bij ons aanmelden.