MultiDisciplinair Overleg (MDO)

Bij deze wekelijkse bespreking zijn artsen van de afdeling leverchirurgie, medische oncologie  Maag-darm-lever ziekten en radiologie aanwezig. Ook is hierbij de verpleegkundig specialist die u zal begeleiden tijdens de behandeling. Alle beschikbare informatie wordt doorgenomen en alle foto’s en scans worden opnieuw beoordeeld door dit team.

Er wordt uiteraard gekeken naar de lever. Maar er is ook veel aandacht voor de andere organen in de buik en voor de longen. Indien er andere organen ook uitzaaiingen van de tumor worden gevonden moeten die in het behandelplan worden meegenomen. Soms blijkt dan dat een grote operatie aan de lever niet zinvol is.

Ook wordt bekeken waar in de lever, anatomisch gezien, de tumor(en) zit(ten) en of het mogelijk is om ze weg te halen. Een belangrijke factor is hierbij dat er voldoende gezond leverweefsel moet overblijven voor de periode na de operatie.

Regelmatig bestaat het behandelplan uit een combinatie van een operatie en chemotherapie. Soms wordt de chemotherapie voor de operatie gegeven waarbij de operatie makkelijker kan zijn als de uitzaaiingen kleiner worden. Soms geven we ook chemotherapie na de operatie met de bedoeling de kans kleiner te maken dat de ziekte ooit terugkomt.

Een enkele keer geven de gemaakte scans een onvoldoende duidelijk beeld om een advies te kunnen geven; in dat geval wordt om aanvullend onderzoek gevraagd en zullen die beelden opnieuw worden besproken.

Een verslag van de conclusie en het advies voor de behandeling zoals besproken in het MDO wordt aansluitend naar uw huisarts en naar de specialist van uw eigen ziekenhuis gestuurd.

Het polikliniekbezoek

Het voorstel voor de behandeling uit het MDO wordt met u en uw familie besproken door één van de leverchirurgen. Omdat dit vaak een eerste kennismaking is zal dan ook lichamelijk onderzoek worden gedaan. Ook zal de chirurg aandacht hebben voor andere aandoeningen en medicijn gebruik.

Het kan ook zijn dat dit plan besproken wordt door de specialist uit uw eigen ziekenhuis. Onze secretaresses zorgen ervoor dat u de juiste afspraak krijgt.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Leverchirurgie
(040) 888 62 30

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving