Gang van zaken wanneer u al in het MMC wordt behandeld

Indien u al in het MMC wordt behandeld voor bijvoorbeeld dikke-darmkanker wordt altijd goed nagekeken of er uitzaaiingen zijn. Deze worden meestal gevonden in de lever. Soms worden de uitzaaiingen in de lever tegelijk met de tumor in de dikke darm gevonden, maar vaak vinden we ze pas ná de operatie aan de dikke-darm tijdens een van de polikliniek-controles. Deze controles zijn bedoeld om eventuele uitzaaiingen vroegtijdig op te sporen. Wanneer we de uitzaaiingen vroeg vinden is de kans groter dat dergelijke uitzaaiingen operatief verwijderd kunnen worden. Dit geldt vooral voor leveruitzaaiingen, soms voor een beperkt aantal longuitzaaiingen en/of voor tumorgroei ter plaatse van de operatie-naad in de darm(= lokaal recidief).

De controles na de darmoperatie bestaan uit bloedcontroles (CEA bepaling = stofje dat meestal verhoogd is bij actief tumorweefsel), röntgen onderzoek (echo of CT) en controle coloscopie (bekijken van de dikke-darm met een camera).

Indien een uitzaaiing wordt gevonden dan zal de betreffende chirurg u aanmelden voor onze Multi-Disciplinaire Overleg Leverbespreking (MDO-lever). Na deze bespreking krijgt u een afspraak bij een van de leverchirurgen. Deze zal samen met u en uw familie een behandelplan opstellen. Vaak betekent dit een operatie maar soms moet eerst extra onderzoek worden gedaan voordat een definitief plan kan worden gemaakt. Ook kiezen we er soms voor om eerst chemotherapie te geven om daarna te beoordelen of een operatie mogelijk is.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Leverchirurgie
(040) 888 62 30

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving