Samenwerking met andere ziekenhuizen

Soms vinden onze leverchirurgen het raadzaam om eerst voor u een second opinion elders te regelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor bijzondere tumoren, of bijzondere lokalisaties in de buurt van de grote bloedvaten en galwegen.

Wij hebben hiertoe een samenwerkingsverband met het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC). Afhankelijk van de benodigde expertise werken we daarnaast samen met het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam (AMC), de Daniel Den Hoed Kliniek (Erasmus MC) in Rotterdam of het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam.

Wij houden ons in dit verband aan de richtlijnen zoals geformuleerd binnen de Nederlandse Werkgroep voor Leverchirurgie.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Leverchirurgie
(040) 888 62 30

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving