Centrum voor Leverchirurgie Oost-Brabant

Het Máxima Medisch Centrum is het regionaal centrum voor leverchirurgie Oost-Brabant. Dat betekent dat in de regio oost Brabant met de omliggende ziekenhuizen is afgesproken dat patiënten met een leverafwijking worden geopereerd in MMC. Indien een patiënt verwezen is door een collega specialist uit een ander ziekenhuis, nemen wij tijdelijk de behandeling over. Het is ook de afspraak dat patiënten na een eventuele operatie weer worden terugverwezen naar de oorspronkelijke verwijzende specialist.

Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van een landelijk beleid met betrekking tot kanker gerelateerde ingrepen. Dit heeft er toe geleid dat wij de kennis, ervaring en aantallen patiënten hebben om deze -op zich zeldzame- aandoeningen optimaal te kunnen behandelen.  

De leverchirurgen in MMC zijn dr. Roumen, dr. Slooter en Drs. W. Leclercq. Zij zijn lid van de Nederlandse Werkgroep voor Leverchirurgie en hebben zich gespecialiseerd in dit aandachtsgebied.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Leverchirurgie
(040) 888 62 30

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving