Welke leveraandoeningen kun je opereren?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom aan de lever wordt geopereerd. De meest voorkomende reden om te operen is een kwaadaardige tumor. In het merendeel van de gevallen zijn dit uitzaaiingen van dikke-darmkanker. Het is echter ook mogelijk om voor uitzaaiingen van andere kwaadaardigheden te opereren, doch dit is duidelijk zeldzamer. Te denken valt aan een uitzaaiing van een niertumor (Grawitz), borstkanker, melanoom, sarcoom, neuro-endocriene tumoren e.d.
Ook is het mogelijk dat er een primaire tumor in de lever zelf ontstaat. Dit noemen we  levercelkanker (hepatocellulair carcinoom, afgekort HCC) of galgangkanker (cholangiocarcinoom).

Tenslotte is er een aantal goedaardige afwijkingen in de lever welke soms een reden vormen om te opereren. Voorbeelden van goedaardige tumoren zijn adenomen, (reuze) hemangioom en focale nodulaire hyperplasie (FNH).

Overzicht leverafwijkingen

Hieronder volgt een overzicht van mogelijke redenen tot leverchirurgisch ingrijpen.

 • Uitzaaiingen
  • Dikke darm    
  • Andere tumor zoals borstkanker, melanoom, sarcoom, neuro-endocriene niertumor (Grawitz)
 • Primaire levertumor
  • Levercelkanker (HCC)
  • Galgangkanker (cholangiocarcinoom)
 • Goedaardige afwijking
 • Adenoom
  • Reuze hemangioom (bloedvatafwijking)
  • Focale nodulaire hyperplasie (FNH)

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Leverchirurgie
(040) 888 62 30

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving