Resultaten van de behandeling

Indien een patiënt wordt gepresenteerd met leveruitzaaiingen zijn er grofweg drie behandelingsopties:

1. Niets doen en afwachten
2. Chemotherapie
3. Opereren en / of RFA

Ad 1.  Afwachten

In sommige individuele gevallen wordt afgezien van verdere behandeling. Dit is een optie die uiteindelijk zal leiden tot toename van de uitzaaiingen en overlijden ten gevolge van de ziekte.

Ad 2. Chemotherapie

Er zijn steeds effectievere chemotherapie schema’s met steeds betere behandelingsresultaten. Toch blijft het zo, dat grotere uitzaaiingen niet kunnen worden verwijderd met de bestaande chemotherapie. Vaak worden de tumoren wel kleiner, dat noemen we een goede respons. Het effect kan worden vervolgd met behulp van bijvoorbeeld CT-scans en bloedonderzoek. Soms lijken de tumoren op de scans zelfs volledig te verdwijnen. Wanneer de chemotherapie echter wordt gestopt gaat uiteindelijk bijna altijd de oorspronkelijke tumorrest weer groeien. Met de huidige chemotherapie is het mogelijk om gemiddeld een jaar of  twee tot tweeëneenhalf langer te leven dan zonder de chemotherapie.

U krijgt de chemotherapie via de medisch-oncoloog (internist). Deze zal u uitgebreid voorlichten over de voor en nadelen van de therapie. Wij vinden het belangrijk om te vermelden dat chemotherapie voor darmkanker en uitzaaiingen van darmkanker over het algemeen goed te verdragen zijn.

Ad 3. Opereren

Bij de geselecteerde groep patiënten die uitsluitend uitzaaiingen in de lever hebben, is het met de huidige operatietechnieken mogelijk om rond de 40 % van de mensen te genezen. Daarmee wordt bedoeld dat na 5 jaar nog ongeveer 40 van de 100 mensen in leven zijn, zonder dat er actieve kankercellen aanwezig zijn. Dit betekent echter ook, dat zo’n 60 overige patiënten na de operatie inmiddels opnieuw geconfronteerd zijn met uitzaaiingen of daaraan reeds zijn overleden.

Op grond van de getallen in de literatuur, maar ook analyse van ons eigen patiëntenmateriaal is de kans dat er na 5 ziektevrije jaren na de leveroperatie alsnog uitzaaiingen worden gevonden zeer klein.

Inmiddels (begin 2017) hebben wij in ons centrum, waar wij rond 60 tot 70 patiënten per jaar behandelen, meer dan 750  leveroperaties uitgevoerd. Ook bij ons zijn de lange termijn resultaten zoals hierboven gesteld. Tevens is het zo dat de kans om ten gevolge van deze operatie in het ziekenhuis te overlijden rond de 1% bedraagt. Dit is conform de stand van zaken in de internationale literatuur.

De kanker komt terug

Indien bij patiënten weer opnieuw uitzaaiingen in de lever terug komen is het soms mogelijk om deze opnieuw operatief te verwijderen. De gang van zaken is dan feitelijk hetzelfde als hierboven beschreven.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Leverchirurgie
(040) 888 62 30

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving