RFA (radiofrequente ablatie)

Soms lukt het niet om de tumoren chirurgisch te verwijderen, bijvoorbeeld omdat ze op een lastige bereikbare plaats zitten of omdat er bij verwijderen van de tumor teveel leverweefsel zou moeten worden opgeofferd. Om deze tumoren toch te vernietigen, beschikken wij over de mogelijkheid om RadioFrequente Ablatie (RFA) te verrichten. Dit is een techniek, waarbij we tijdens de operatie een speciale naald in de tumor plaatsen. Met deze naald verwarmen we de tumor en ongeveer 1 cm leverweefsel er omheen tot meer dan 70° C.  Het verhitte lever- en tumorweefsel gaan hierbij dood. Het is soms zelfs mogelijk dit zonder operatie door de huid heen (percutaan RFA) te doen op de CT-kamer van de röntgenafdeling. Dit zijn echter uitzonderingssituaties.

In Nederland hebben de leverchirurgen een voorkeur voor het operatief verwijderen van een levertumor; RFA zien wij als een goed alternatief bij bijvoorbeeld kleinere en moeilijk te opereren tumoren in de lever. Soms ook wordt RFA gecombineerd met het verwijderen van tumor weefsel.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Leverchirurgie
(040) 888 62 30

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving