Hoe verder na de operatie?

De bedoeling van de operatie is om de tumor of tumoren uit de lever volledig en radicaal te verwijderen. Daarmee bedoelen we dat de tumor met een randje gezond leverweefsel (marge) moet worden uitgenomen. Uiteraard wordt het verwijderde stuk opgestuurd voor microscopisch onderzoek (pathologische anatomie, PA) om te zien of alle tumorcellen zijn verwijderd. Nog tijdens de opname in het ziekenhuis of op de polikliniek in de week na ontslag zal de chirurg de uitslag met u bespreken. Wanneer de PA bekend is wordt dit nogmaals besproken in het MDO-Lever, d.w.z. het overleg waarbij allerlei andere kankerspecialisten zijn betrokken. Dit overleg kan in ons ziekenhuis plaatsvinden, maar ook in het ziekenhuis van waaruit u bent verwezen. Er wordt dan gekeken of er nog een aanvullende behandeling nodig mocht zijn. Meestal betreft het hier het advies om wel of niet aanvullend chemotherapie te geven. Sommige patiënten hebben reeds vóór de operatie een aantal kuren chemotherapie gehad, of in een eerdere fase na hun eerdere darmoperatie. Dit advies zal ook door de leverchirurg met u worden besproken. De patiënten worden voor deze eventuele nabehandeling terugverwezen naar hun eigen behandelaars.

Daarna volgt het advies om u halfjaarlijks te controleren, meestal door middel van het reeds eerder genoemde bloedonderzoek (CEA-bepaling) en beeldvorming met CT-scan van de lever en longen. Ook deze controles zullen worden uitgevoerd door uw eigen behandelaar.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Leverchirurgie
(040) 888 62 30

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving